Ako fungujú Satelitné telefóny a aká je cena volania?

Chystáte sa na expedíciu alebo len kempovať do divočiny na miesta, kde sa nemôžete spoľahnúť na pokrytie signálom bežných operátorov? Tak v takom prípade by sa mal stať súčasťou vášho batohu satelitný telefón. Satelitné telefóny sú totiž jediné zariadenia, ktoré vám v prípade núdze umožnia spojenie, na rozdiel od bežných mobilných telefónov, prakticky z akéhokoľvek miesta na svete. Na akom princípe fungujú a aké obmedzenia majú satelitné telefóny? Viac si povieme v našom článku.

 

Satelitne telefony

 

Ako funguje satelitný telefón?

Satelitný telefón je prenosné telekomunikačné zariadenie. Umožňuje prenos klasických hovorov, posielanie SMS a v obmedzenej miere aj dátové prenosy. Satelitné telefóny sa do siete pripájajú, ako už názov napovedá, pomocou telekomunikačných satelitov. To prináša najväčšiu výhodu – satelitný telefón je totiž nezávislý od stavu lokálnych komunikačných sietí a funguje aj tam, kde žiadne konvenčné pokrytie signálom nie je, teda napr. na mori alebo v púšti. 

Satelitné telefóny sú podobné mobilným telefónom, až na to, že vysielajú signál s oveľa väčším výkonom – musí sa dostať k satelitu umiestnenému na obežnej dráhe Zeme. Ako to funguje? Vytočíme číslo, telefón sa spojí so satelitom, ktorý odošle spätný signál na konkrétne miesto používateľa, následne do operačného strediska satelitného operátora. Odtiaľ je presmerovaný na vybrané terestriálne siete, ktoré umožňujú nadviazať spojenie. Je tu jedna podmienka: musíte byť vonku, pod holým nebom. Telefón musí „vidieť“ satelit a mať s ním priamy kontakt.

Satelitné telefóny sa pripájajú do rôznych satelitných sietí, ktoré sa líšia technológiou (či ide o satelity stacionárne, alebo nízko letiace), prevádzkovateľom, ale hlavne mierou pokrytia. Tie najvýznamnejšie sú :

 • Inmarsat ponúka dvanásť geostacionárnych družíc. Táto sieť je kľúčová najmä pre komunikáciu na mori – pre každú loď s výtlakom 300 RT je vybavenie od Inmarsat zo zákona povinné.
 • Thuraya taktiež ponúka sieť geostacionárnych satelitov, všeobecne vzaté je využívaná výrazne menej, najmä kvôli horšiemu pokrytiu oproti zvyšným dvom.
 • Iridium ponúka 66 pohyblivých satelitov, ktoré zaisťujú skutočne celosvetové pokrytie, a to vrátane polárnych oblastí, ktoré ostatní dvaja poskytovatelia nepokrývajú. Táto sieť je kľúčová pre americké ministerstvo obrany.
 • Globalstar je prevádzkovaná spoločnosťou Globalstar Inc.. Od roku 2003 je hlavným vlastníkom spoločnosti Thermo Capital Partners. Prvé spustenie siete Globalstar je datované v decembri 1999, v tej dobe je sieť tvorená 48 družicami, obiehajúcimi krajinami

 

inmarsat banner

Satelitné telefóny majú niektoré podmienky a obmedzenia

Aby satelitný telefón fungoval, je nutné splniť niekoľko podmienok na to, aby spojenie prebehlo bez problémov. Už z logiky veci ide o to, že je nutné, aby vaše zariadenie malo priamy výhľad na satelit, ktorý potom odovzdáva signál ďalej. Satelitný telefón tak nemožno používať:

 • v uzavretých priestoroch, napr. budovách či mestách,
 • v exteriéri bez priameho výhľadu na satelit, teda v hlbokých horských údoliach alebo lesoch.

Čo sa „priameho výhľadu“ týka, možnosti sa líšia v závislosti od typu satelitov. V tomto ohľade majú výhodu geostacionárne satelity: pri nich stačí priamy výhľad len jedným smerom, priamo k satelitu, ktorý je vám najbližšie. Pri nízko letiacich satelitoch je to o niečo zložitejšie. Voľný by mal byť ideálne celý horizont, pretože satelity nad vami prelietavajú. 

Satelitný telefón: cena volania nie je najnižšia

Cena satelitného volania rozhodne prevyšuje ceny taríf u bežných mobilných operátorov. Na druhej strane, ide v podstate o pohotovostné zariadenia, ktoré nebudete využívať na každodennú konverzáciu s rodinnými príslušníkmi.

Ceny sa líšia podľa toho, ktorú satelitnú sieť plánujete využívať.

 • Inmarsat požaduje aktivačný poplatok za SIM kartu 30 USD (29,5 €) a mesačný paušál 89 USD (cez 87 €). Minúta volania sa v závislosti na tom, na akú službu voláte, pohybuje od 0,89 do 13 USD (od 0,87 do 12,7 €).
 • Iridium ponúka mesačný paušál za 61,5 dolárov (cca 60,4 €), volanie zo siete Iridium na bežné siete za 1,55 (cca 1,52 €) USD za minútu, v rámci satelitnej siete za 1 USD (cca 0,98 €).
 • Thuraya vyžaduje pri aktivácii 40 USD (cca 39,3 €) aktivačný poplatok, ďalej potom za mesačný paušál zaplatíte 50 USD (zhruba 49,1 €). Volanie v rámci siete vychádza na 0,89 USD (0,87 €), mimo siete sa cena líši podľa krajiny, do ktorej voláte: do väčšiny krajín to bude za 1,34 USD (1,32 €), pri volaní napr. na Kubu si pripravte 4,49 USD (ľahko cez 4,4 €) za minútu.

Na satelitné telefóny siete INMARSAT, IRIDIUM, THURAYA a Globastar je možne zasielať bezplatne SMS správy cez SMS bránu. 

K cene za volanie alebo dátové prenosy je nutné ešte pripočítať cenu samotného zariadenia. Podľa výbavy počítajte s cenou výrazne presahujúcou 800 €. 

Predplatené SIM Iridium

Informácie k predplateným službám siete IRIDIUM:

 • Na SIM kartu je možné dobíjať kredit v hodnotách 600/200/100 minút a ich násobky. SIM kartu je možné aktivovať so cenovo výhodnejším kreditom fungujúcim iba v konkrétnych lokalitách: MIDDLE EAST AFRICA (500 minút, väčšina štátov Afriky), LATIN AMERICA (200/500 minút, stredná a južná Amerika), NORTHERN LIGHTS (200/500 minút, Kanada a Aljaška)
 • Dobíjanie ďalšieho kreditu automaticky predlžuje platnosť SIM karty: 600 minút - predĺži platnosť o 1 rok, 200 minút - predĺži platnosť o 6 mesiacov, 100 minút - predĺži platnosť o 1 mesiac. Je tiež možné samostatne predĺžiť platnosť predplatenej SIM karty o 30 dní a násobky.
 • Pokiaľ nebude pred vypršaním platnosti SIM karta znovu dobitá (alebo predĺžená platnosť), zostatok kreditu je vynulovaný.  Od tejto chvíle beží 270 dňová lehota, počas ktorej máte možnosť dobiť nový kredit a reaktivovať Vašu SIM kartu (tel. číslo bude zachované). Ak túto lehotu nevyužijete, SIM karta sa stáva neplatnou! Jej reaktivácia je možná iba uhradením reaktivačného poplatu vo výške 250 USD bez DPH.
 • Kredit, ktorý bol dobitý pred menej ako 3 rokmi, bude na SIM karte dostupný, kým SIM karta neexpiruje. Pokiaľ bol kredit (minúty) pripísaný pred viac ako 3 rokmi a nebol prevolaný, bude zo SIM karty automaticky odobraný.
 • Poslať zadarmo SMS na satelitný telefón sieti Iridium cez SMS bránu môžete TU .
 • Hovory sa účtujú po 20 sekundách.
 • Na požiadanie Vám zadarmo aktivujeme stužbu TWO-STAGE DIALLING. Budete môcť volať zo SR na Iridium za cenu, ktorú máte za minútu do USA podľa cenníka Vášho operátora + zvyšok platí užívateľ Iridia viď cenník nižšie.
 • Aktuálny stav kreditu zistíte vytočením čísla 2888.
 • Hovor platí vždy volajúca strana. Prichádzajúce hovory nie sú účtované.

 

iridium_banner2

 

Predplatené SIM INM GSPS

Informácie k predplateným službám siete INMARSAT GSPS:

 • Na SIM kartu je možné dobíjať kredit v hodnotách 100/250/500/1000 jednotiek a ich násobky, prípadne samostatne predĺžiť platnosť SIM karty o 30 dní.
 • Dobíjanie kreditu automaticky nastaví platnosť SIM karty. viď. tabuľka vpravo. Platnosť sa nesčíta s výnimkou predlžujúceho kupónu na 30 dní, u ktorého sa platnosť sčíta. Maximálna platnosť SIM karty je vždy 730 dní. Ak má SIM karta pri dobíjaní dlhšiu platnosť ako je platnosť dobíjacieho kupónu, zostane pôvodná platnosť zachovaná.
 • Pokiaľ nebude pred vypršaním platnosti SIM karta znovu dobitá kreditom, zostatok kreditu na SIM je vynulovaný. SIM kartu je kedykoľvek možné znovu reaktivovať dobitím nového kreditu, telefónne číslo SIM karty bude zachované.
 • Poslať zadarmo SMS na satelitný telefón sieti Inmarsat GSPS cez SMS bránu môžete TU .
 • Hovory sa účtujú po 15 sekundách. Minimálna zúčtovacia dĺžka hovoru je 30 sekúnd.
 • Hovor platí vždy volajúca strana. Prichádzajúce hovory nie sú účtované.
Platnosť dobíjacích kupónov:
Počet jednotiek Platnosť kreditu
100 90 dní
250 180 dní
500 360 dní
1000 360 dní
 

Predplatené SIM Thuraya

Informácie k predplateným službám siete THURAYA:

 • Na SIM kartu je možné dobíjať kredit v hodnotách 20/50/160 jednotiek a ich násobky.
 • SIM karta sa predlžuje automaticky strhnutím určitého počtu jednotiek zo SIM karty.
 • Poslať zadarmo SMS na satelitný telefón sieti Thuraya cez SMS bránu môžete TU .
 • Hovory sa účtujú po 60 sekundách. Minimálna zúčtovacia dĺžka hovoru je 60 sekúnd.
 • Hovor platí vždy volajúca strana. Prichádzajúce hovory nie sú účtované.
 • Prvý hovor musí byť vykonaný najneskôr počas prvých 6 mesiacov od aktivácie. Obnovovací poplatok na ďalšie obdobie sa strháva zo SIM karty automaticky.
 • Pokiaľ v deň expirácie nie je na SIM karte dostatočný kredit na strhnutie obnovovacieho poplatku, začne plynúť tzv. Ochranná lehota, počas ktorej má užívateľ 90 dní na navýšenie kreditu a obnovenie platnosti, počas tejto doby sú povolené iba prichádzajúce hovory. Ak používateľ počas 90 dní kredit nenavýši, SIM karta sa automaticky deaktivuje.
 • Pokiaľ sa z aktívnej SIM karty nevykoná žiadny odchádzajúci hovor po dobu viac ako 1 roka, začne sa zo SIM karty strhávať udržiavací poplatok vo výške 19 jednotiek kreditu každý mesiac až do vyčerpania zostatku. Odporúčame teda vykonať aspoň jeden hovor zo SIM karty minimálne raz ročne. 

Čo je to osobné lokalizačné zariadenie?

Na západ od nás sa s nimi stretnete pod označením "PLB / Personal locator beacons" a ide cez satelitmi synchronizované prístroje, čo vedia odoslať SOS signál miestnym záchranárskym tímom / agentúram, ktoré vás preto nájdu o to ľahšie a vedia, rovno, že vám niečo je. Jeho vlastnosti zahŕňajú

 • Fungujú vo všetkých oblastiach mimo civilizáciu, a to celosvetovo.
 • Výdrž batérie v poriadku rokov (potom je nutné ich zaslať späť na výmenu, pretože tú vymieňa zvyčajne práve len výrobca).
 • Nie je tu nutné obstarávať a žiadať o predplatenú službu.
 • Nie je tu možnosť poslať textovú správu alebo SOS signál zrušiť.
 • Signál je silnejší ako satelitný telefón, ale čistá a prázdna obloha pre odoslanie funguje najlepšie.

Spoločnosť Globastar ponúka lokalizacne zariadenia a komunikatory ako Satelitný messenger SPOT Gen4,  Satelitný messenger SPOT X,  Sledovacia jednotka SPOT Trace

 

SPOTX Messenger